Mūsų vaikai (MIŠRI GRUPĖ) :

  • “KARALIUKAI” (2  – 5 m.),  UGDOMI PAGAL IKIMOKYKLINĘ UGDYMO PROGRAMĄ;
  • “AKADEMIKAI” (5-7 m.), UGDOMI PAGAL PRIEŠMOKYKLINĘ UGDYMO PROGRAMĄ.

Šių dienų švietimo sistema rekomenduoja vaikučius  ugdyti vienodo amžiaus grupėse. Kodėl?

 Žinoma, o gi vienodo amžiaus vaikučiai  yra panašios brandos, panašus  vystymosi lygmuo, todėl  pedagogui yra lengviau ir paprasčiau pasiruošti bei perduoti informaciją. Tačiau, yra ugdymo metodikų, kurių vienas iš kertinių principų ugdant vaikus yra mišrus vaikų amžius, pavyzdžiui Valdorfo pedagogikoje. 

•  Mokslininkai stebintys vaikų žaidimą pastebi, kad vaikai mišraus amžiaus grupėse daugiau bendradarbiauja, mažiau konkuruoja tarpusavyje, todėl  kyla mažiau drausmės problemų.
• Mišriose grupėse vaikai turi galimybę žaisti su skirtingo amžiaus vaikais, todėl mišri vaikučių grupė suteikia daugiau galimybių stebėti aplinkinius ir ugdyti platų spektrą kompetencijų.
• Ikimokykliniame amžiuje vaikai vystosi skirtingu tempu ir šiam vaiko amžiaus tarpsniui itin svarbus individualizavimas. Kiekvieną dieną bendraudamas su skirtingo amžiaus vaikais, vaikas turi daugiau galimybių užsiimti veikla, kuri atitinka jo lygį ir susirasti jam tinkančius, jį papildančius draugus, kūrybiškai plėtojami vaidmeniniai žaidimai.
• Jaunesni vaikučiai mišriose grupėse mokosi iš vyresnėlių savipagalbos įgūdžių bei greičiau įgyja  būtinas kompetencijas, o vyresni vaikai įgyja socialines ir emocines kompetencijas, kurių vaikai tik savo amžiaus grupėje neįgyja.
• Vaikų sąveika mišraus amžiaus grupėse skatina įvairiapusišką santykių formavimąsi. Vaikai yra geranoriški ir linkę padėti vieni kitiems, o tai yra itin svarbu socialinei vaiko raidai.
  Akivaizdu, kad mišraus amžiaus grupės turi daug privalumų.