Karaliukų akademijoje yra taikoma kūrybiškumo ugdymo programa, kuri įgyvendina moderniausias švietimo idėjas. Vaikai ugdomi vadovaujantis H. Gardnerio daugialypio intelekto teorija, Vygotskio edukologinėmis idėjomis, Valdorfo pedagogikos, Montesori metodikos bruožais, Regio Emilia programa, S. Smilansky, L.Shefatya  ir  kitais naujausiais moksliniais tyrinėjimais.

„Karaliukų akademija”- tai vieta, kurioje vaikai mokosi, kuria, tyrinėja, žaidžia, bendrauja, jaučiasi laimingi, laisvi ir saugūs, nebijo rizikuoti, klysti ir atrasti. Aplinka, kuri suteikia vaikui naują pažinimą, domėjimąsi, skatina kūrybiškumą, saviraišką.

Ugdymo įstaigos pamatinės vertybės yra pagarba, tolerancija, empatija, nuoširdumas ir kūrybiškumas, bendradarbiavimas ir pasitikėjimas, smalsumas ir dėkingumas.  Šių vertybių ugdymas yra būtinas vaikų gerovei ir tolimesnei jų sėkmei. Didelį dėmesį skiriame  vaikų pilietinės savimonės ugdymui, meilei ir pagarbai savo kraštui, istorijai, tradicijoms. Skatinami  menai, vaikų kūrybiškumas, judėjimas, diegiama sveikos gyvensenos principai. Per kūrybinius darbelius, naratyvinius žaidimus, vaikučiai supažindinami su ekologija, aplinkosaugos problemomis, gamtos išsaugojimu, siekiant tausoti aplinką, darželyje  naudojamos kūrybinei veiklai antrinės žaliavos, taip paruošiant dirvą  vaikučių ilgalaikiam suvokimui apie aplinkos išsaugojimą.

Mūsų tikslas – išugdyti kūrybingą, savarankišką, laisvą, stiprius vertybinius pagrindus turinčią asmenybę!

Kiekvieną dieną pasikartojanti dienotvarkė, leidžia vaikučiams jaustis saugiais ir  savarankiškais. Temos vaikams parenkamos pagal  mus supančią aplinką, gyvūnijos pasaulį, augalų grožį, metų laikus, šventes ir daygybę kitų temų.  Vaikučiai žaidžia su skirtingomis priemonėmis ir tekstūromis,  todėl visos kūrybinės veiklos orentuotos į vaiko pasaulio ir savęs pažinimą  per patirtį, žaidimus, per pojūčius (klausą, regą, uoslę, skonį, pusiausvyrą, lytėjimą).

Dienos ritmas

7.00 – 8.00           Labas rytelis, vaikučių atvykimas, draugų laukimas

8.00 – 9.00          Dienos linksmybės rytiniame rate, mankštelės, aktyvus judėjimas

9.00           Pusryčiai

9.00  – 10.30        Dirbtuvėlės – ugdomoji, kūrybinė veikla. Darbuojamės (gamtos mokslų,     istorijos pažinimo, matematikos, kulinarijos) dirbtuvėse

10.30  – 10.45       Lėlių, pirštukų teatras

10.45  – 12.00       Skubame į lauką!

12.00 –  12.30       Pietūs

12.30 – 13.00        Skaitome knygą

13.20 – 15.35        Poilsis, pietų miegelis

15.35  – 15.55       Pasiruošimas vakarienei

16.00  – 16.25       Vakarienė

16.25  – 18.00        Vakaro ratelis/smagus laikas kiemelyje. Savarankiška veikla Atsisveikinimas!

Mūsų savaitės  ritmas

 Pirmadienis

Gamtos mokslų dirbtuvės (ugdomoji, kūrybinė veikla)

Kalba ir komunikavimas, teatriniai, pirštukų žaidimai, judesio raiška

Antradienis

Matematikos dirbtuvės (ugdomoji, kūrybinė veikla)

​ Kalba ir komunikavimas, teatriniai, pirštukų žaidimai, muzika, judesio raiška

Trečiadienis

Istorijos pažinimo dirbtuvės (ugdomoji, kūrybinė veikla)

Kalba ir komunikavimas, teatriniai, pirštukų žaidimai, judesio raiška

​​Emocinio intelekto ugdymas

Ketvirtadienis

​Kalbinis ugdymas (ugdomoji, kūrybinė veikla)

Kalba ir komunikavimas, teatriniai, pirštukų žaidimai, muzika,  judesio raiška

Penktadienis

Kulinarijos dirbtuvės (ugdomoji kūrybinė veikla)

Kalba ir komunikavimas, teatriniai, pirštukų žaidimai, muzika, judesio raiška