• Svarbiausias šių taisyklių tikslas – VAIKO GEROVĖS INTERESŲ užtikrinimas.
 • Pagrindinės „Karaliukų akademijos“ vertybės yra  tarpusavio pagarba, pasitikėjimas, bendravimas ir bendradarbiavimas, sąžiningumas, pagalba vieni kitiems, supratimas, empatija.
 • Vaiko ugdymas galimas, tik pagarbiai,  darniai ir harmoningai bendradarbiaujant tėvams su ugdymo įstaigos mokytojais.
 • Už Karaliukų akademijos ugdymo prioritetines kryptis, ugdymo programą atsako ugdymo įstaiga.
 • Visa individuali informacija susijusi su konkrečiu vaiku, jo ugdymu, savijauta, tėveliams pateikiama individualiai, žodžiu.
 •  Bendro pobūdžio informacija tėveliams pateikiama žodžiu ir privačioje „Karaliukų akademijos tėvelių grupė“ internetinėje erdvėje.
 • Griežtai draudžiama naudoti mobilius ar kitus prietaisus, kuriais klausomasi, įrašinėjama, fotografuojama, filmuojama be Karaliukų akademijos direktorės sutikimo.
 • Tėveliams užtikrinti punktualų vaikučių akademijoje lankymą, ryte  atvesti vaiką ne vėliau kaip iki 9 val.  Taip pat, pasiimti ne vėliau, kaip iki 18.00 val.  Darbo laikas: I – IV 7.00 – 18.00 val., V  7.00 – 17.30 val . Ugdymo įstaiga nedirba valstybinių švenčių dienomis. Prieš šventinę dieną, akademija dirba viena valanda anksčiau, nuo 7.00 -17.00 val.
 • Maistas kitai dienai yra užsakomas iki 15.00 val., atšaukti pietus ir pavakarius galima iki  08:30 val.
 • Jei vaikas susirgo ar dėl kitų priežasčių neatvyks į darželį, prašome pranešti iki 8.30 val.,  Mob.tel. ( +370) 67460794.
 • Įstaigą gali lankyti tik sveiki vaikai. Draudžiama vesti vaikus turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmais viduriuose, vemia, išbertas, turi utėlių ir pan.). Jei vaikas serga užkrečiama ar kita liga, karščiuoja, tą dieną likite namuose. Į darželį galima grįžti tik pilnai pasveikus.
 • Pedagogai turi teisę suteikti vaikui tik pirmąją būtiną pagalbą, neturi teisės duoti vaikui paskirtų vaistų ar maisto papildų.
 • Pasiimti vaiką iš darželio per 2 valandas po to, kai tėvams buvo pranešta apie  įtariamą vaiko ligą ar sužeidimą.
 • Vaiką  iš darželio gali paimti tik tėvai, kiti artimieji tuomet, kai tėvai raštu įstaigos vadovui nurodo pilnamečius asmenis ir iš anksto informuoja darželio vadovę.
 • Vaikas darželyje negali turėti vertingų  ir pavojingų daiktų (pinigų, mobiliųjų telefonų, kosmetinių priemonių, aštrių daiktų, vaistų ir pan.) bei maisto produktų galinčių sukelti pavojų vaikų sveikatai ir saugumui (riešutų, saldumynų su kremu ar šokoladu, traškučių, kramtomos gumos, gėrimų su dažikliais, saldikliais ir kitokio sveikatai nepalankaus maisto).
 • Vaikas neturėtų iš akademijos išsinešti darželiui priklausančių daiktų (žaislų, knygelių, kanceliarinių priemonių ir pan.).
 • Vaikas darželyje pagal poreikį GALI TURĖTI: savo gertuvę, sauskelnių, drėgnų servetėlių.
 • Vaikas darželyje PRIVALO TURĖTI: gydytojo pažymą apie vaiko sveikatą, vidaus avalynę neslidžiu padu, atsarginių rūbelių komplektą, tinkamą lauko aprangą pagal metų laiką (kepuraitė vasarą, neperšlampančios pirštinės žiemą ir pan. Vaiko daiktai, avalynė, apranga ir kiti drabužiai, sauskelnės, turi būti sužymėti  vardais).
 • Tėveliai atsakingi už tvarką vaiko spintelėje ir moko vaikus tvarkingai pakabinti rūbelius ryte ir prieš išeinant.
 • Tėveliai kas mėnesį turi laiku atsiskaityti už ugdymo ir maisto paslaugas (terminą nurodo darželio vadovė). 
 • Pasikeitus tėvų kontaktiniams telefono numeriams nedelsiant prašome informuoti įstaigos vadovę.
 • Tėveliams rekomenduojama nuolat domėtis, kaip darželyje sekasi jų atžalai.