1. Tėveliams SVARBU užtikrinti punktualų vaikučių darželio lankymą, ryte atvesti vaiką ne vėliau kaip iki 9 val.. Darželis dirba nuo 7.00 iki 18.00 val., tol tėveliai privalo atžalą laiku pasiimti ir nevėluoti.
 2. Pageidaujama nuo pat pirmų dienų, palikti 2-3 val. atžalą grupėje vieną. Tėvų buvimas blaško kitų vaikų dėmesį ir trukdo kokybiškai ugdomajai veiklai.
 3. Pusryčiai kitai dienai yra užsakomas iki 15 val., atšaukti pietus ir pavakarius galima iki 08:30 val.
 4. Jei vaikas susirgo ar dėl kitų priežasčių neatvyks į darželį, prašome pranešti iki 8.30 val.,  Mob.tel. ( +370) 67460794.
 5. Įstaigą gali lankyti tik sveiki vaikai. Draudžiama vesti vaikus turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, sloguoja, kosti, skundžiasi skausmais viduriuose, vemia, išbertas, turi utėlių ir pan.). Jei vaikas serga užkrečiama ar kita liga, karščiuoja, tą dieną likite namuose. Į darželį galima grįžti tik pilnai pasveikus.
 6. Pedagogai turi teisę suteikti vaikui tik pirmąją būtiną pagalbą, neturi teisės duoti vaikui paskirtų vaistų ar maisto papildų.
 7. Pasiimti vaiką iš darželio per 2 valandas po to, kai tėvams buvo pranešta apie įtariamą vaiko ligą ar sužeidimą.
 8. Vaiką  iš darželio gali paimti tik tėvai, kiti artimieji tuomet, kai tėvai raštu įstaigos vadovui nurodo pilnamečius asmenis ir iš anksto informuoja darželio vadovę.
 9. Vaikas darželyje negali turėti vertingų  ir pavojingų daiktų (pinigų, mobiliųjų telefonų, kosmetinių priemonių, aštrių daiktų, vaistų ir pan.) bei maisto produktų galinčių sukelti pavojų vaikų sveikatai ir saugumui (riešutų, saldumynų su kremu ar šokoladu, traškučių, kramtomos gumos, gėrimų su dažikliais, saldikliais ir kitokio sveikatai nepalankaus maisto).
 10. Vaikas neturėtų iš darželio išsinešti darželiui priklausančių daiktų (žaislų, knygelių, kanceliarinių priemonių ir pan.).
 11. Vaikas darželyje pagal poreikį GALI TURĖTI: mylimiausią žaisliuką, sauskelnių, drėgnų servetėlių, taip pat specializuoto maisto užkandžiams, jei to, reikalauja vaiko sveikatos būklė.
 12. Vaikas darželyje PRIVALO TURĖTI: gydytojo pažymą apie vaiko sveikatą, miego rūbelius, vidaus avalynę neslidžiu padu, atsarginių rūbelių komplektą, tinkamą lauko aprangą pagal metų laiką (kepuraitė vasarą, neperšlampančios pirštinės žiemą ir pan.).
 13. Tėveliai atsakingi už tvarką vaiko spintelėje ir moko vaikus tvarkingai pakabinti rūbelius ryte ir prieš išeinant.
 14. Tėveliai kas mėnesį turi laiku atsiskaityti už ugdymo ir maisto paslaugas (terminą nurodys darželio vadovė). 
 15. Darželis nedirba valstybinių švenčių dienomis.
 16. Pasikeitus tėvų kontaktiniams telefono numeriams nedelsiant prašome informuoti įstaigos vadovę.
 17. Tėveliams rekomenduojama nuolat domėtis, kaip darželyje sekasi jų atžalai.