1.      Vaikai į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigą priimami, tėvams/globėjams pasirašius su ugdymo įstaiga sutartį  bei asmens duomenų teikimo ir tvarkymo susitarimą (dviem egzemplioriais).

3.      Pasirašoma trišalė savivaldybės kompensacijos sutartis (elektonininiu būdu).

4.     Dokumentai priimami VšĮ „Karaliukų akademija“ patalpose, adresu: A. Mickevičiaus g. 16, Papiškių km., Zujūnų sen., Vilniaus raj., darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 18.00 val.

5.     Stojimo ir kitas mokestis pervedamas gavėjui į sąskaitą:
Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti:

 •  VšĮ  „Karaliukų akademija“, juridinio asmens kodas  304831867,  Luminor Bank AB/DNB, Sąskaitos Nr.  LT034010051004246323
 • STOJAMASIS MOKESTIS UŽ [VAIKO VARDAS, PAVARDĖ];
 •  MOKESTIS UŽ UGDYMĄ, MAITINIMĄ [ VAIKO VARDAS, PAVARDĖ].
 1. 7.    Vaikų ugdymo ir už maitinimą mokestis mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 d.
  8.    Laikotarpyje tarp sutarties pasirašymo ir pirmosios dienos darželyje rekomenduojame susitikti su ugdytoju, siekiant aptarti su vaiko ugdymu susijusiais klausimais (ką savo krepšelyje vaikas turi atsinešti į darželį, adaptacijos darželyje planas).
  9.   Prieš pradedant lankyti darželį praneškite įstaigos vadovei su vaiko  sveikata ar mityba susijusius specifinius poreikius (alergija maistui, buvusios  traumos, epilepsija ir kt.).
  10.    Atvykite pirmajai numatytai lankymo dienai.
  11.    Pasikeitus tėvų kontaktiniams telefonų numeriams nedelsiant prašome informuoti įstaigos vadovą.
  12.   Vaikai priimami į darželį nuo 2 metų.Veikia  mišri ikimokyklynė  ir priešmokyklinė grupė.